جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امار اقتصادی» ثبت شده است

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها، افزایش سطح قیمت «گروه میوه‌ها و خشکبار» بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌ها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوه‌بر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروه‌های مواد خوراکی دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروه‌ها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاست‌های تورمی، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت‌93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۴
مهدی اشرفی وند

 

تراز بازرگانی طی دو ماه ابتدایی امسال مثبت بوده است/ این شاخص تا پایان سال مثبت می ماند؟

آمارهای گمرک نشان می دهد که در اولین ماه امسال تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. اظهاران رئیس کل گمرک نیز اثبات می کند که در ماه دوم سال نیز مثبت بودن تراز بازرگانی حفظ شده است.

این اتفاق پس از مدت ها انتظار افتاده است و این امیدواری وجود دارد که با حفظ روند صادرات و واردات تا پایان سال جاری، برای اولین بار در یک دهه اخیر تراز تجاری کشور مثبت شود.

بررسی آمارهای گمرک از سال 84 به بعد نشان می دهد که تراز تجاری کشور در این سال ها همواره منفی بوده و اما از سال 89 به بعد از شدت آن کاسته شد تا فاصله واردات و صادرات در پایان سال گذشته به حداقل برسد اما در ماه نخست امسال سرانجام میزان صادرات از واردات پیش افتاد. رئیس کل گمرک از ادامه این روند در اردیبشت ماه خبر داده است.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﻤـﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ارزش ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑـــﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴـﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 2 میلیارد و 48 میلیون یورو ﻣﻌﺎدل دﻻر 2 میلیارد و 209 ﻣﻴﻠﻴﻮن  دلار بوده است.

ارزش ﻛﻞ واردات ﻧﻴﺰ در این ماه یک میلیارد و 816 میلیون یورو معادل یک میلیارد و 971 میلیون دلار برآورد شده است. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم، ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ایران ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم با بیش از 232 میلیون یورو معادل 238 میلیون دلار مثبت بوده است.

در این مدت واردات 47.16 درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سهم واردات از تجارت 54.27 درصد سهم برده بود.

تراز بازرگانی کشور در ماه نخست امسال با 58 کشور دنیا منفی و با 52 کشور مثبت بوده است.

آمارها نشان می دهد که از سال 84 به بعد تراز تجاری کشور منفی بوده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری کشور در سال 84 به میزان منفی 28 میلیارد و 774 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده وضعیت نه چندان خوب تراز تجاری کشور در آن زمان است. در سال 85 نیز تراز تجاری کشور تغییری را به خود ندید و با رشد اندک و نزدیک به صفر، رقم منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار را در این سال ثبت کرد. پس از آن در سال 86، فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ماقبل آن به میزان 15 درصد منفی‌تر شد و از منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار در سال 85، به منفی 33 میلیارد و 127 میلیون دلار در سال 86 رسید. این روند رو به منفی تراز تجاری کشور به سال 87 نیز سرایت کرد و در این سال فاصله صادرات و واردات نیز افزایش بیشتری را تجربه کرد. بر این اساس، در سال 87 تراز تجاری کشور با افت 14 درصدی به رقم منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار رسید. اما در سال 88 روند فزاینده فاصله صادرات و واردات متوقف شد و پس از چند سال افت پی‌در‌پی تراز تجاری، این رقم بهبود 11 درصدی را تجربه کرد. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور از منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار در سال 87 به منفی 33 میلیارد و 396 میلیون دلار در سال 88 رسید. اما این بهبود دیری نپایید و در سال 89 نیز بار دیگر کسری تراز تجاری کشور افزایش پیدا کرد و حتی از تراز تجاری در سال 87 نیز منفی‌تر شد. در سال 89 که بیشترین کسری تراز تجاری کشور طی این 10 ساله ثبت شده است، میزان واردات در بالاترین رقم خود قرار داشت. میزان واردات در سال 89 در حالی 64 میلیارد و 450 میلیون دلار بود که صادرات کشور در آن زمان تنها حدود 26 میلیون و 551 میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو کسری تراز تجاری کشور در سال 89 با رشد 13 درصدی نسبت به سال ماقبل آن به منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار رسید.

پس از آن در سال 90 روند بهبود تراز تجاری کشور آغاز شد و رشد 53 درصدی را نسبت به سال 89 تجربه کرد. در سال 90 تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 91 و در ادامه بهبود روند تراز تجاری، این تراز به رقم منفی 12 میلیارد و

3 میلیون دلار رسید و رشد 33 درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد. در راستای این روند، رشد 35 درصدی تراز تجاری کشور را نیز در سال 92 نسبت به سال 91 می‌توان مشاهده کرد. بر این اساس در سال 92، رقم منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلاری، برای تراز تجاری کشور رقم خورد. اما بیشترین رشد تراز تجاری کشور طی سال‌های 84 تا 93، مربوط به سال 93 بوده است. به‌طوری‌که تراز تجاری کشور با رشد 65درصدی از منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلار در سال 92 به منفی 2 میلیارد و 733 میلیون دلار در سال 93 رسید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۵۵
مهدی اشرفی وند

مقایسه اقتصادی کشورهای هند و چینجمعیت
چین: 1.3 ملیارد، هند: 1.2 ملیارد

تولید ناخالص داخلی
چین: 9.24 تریلیون دالر، هند: 1.88 تریلیون دالر

رشد تولید ناخالص داخلی (سه ماه اخیر)
چین: 7 درصد، هند: 7.5 درصد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۹
مهدی اشرفی وند

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی آمار بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را بر اساس آمار غیررسمی تا 30 درصد اعلام کرد و افزود: آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما همین میزان نیز آمار مناسبی برای کشور نیست.

محمدرضا پورعابدی  اظهار کرد: زمانی بحث آموزش، تحقیقات و فناوری چالش ما بشمار می‌رفت، اما هم‌اکنون مهم‌ترین چالشی که با آن روبرو هستیم بحث تجاری‌سازی است.

وی اظهار کرد: در زمینه‌ی تجاری‌سازی نیز مهم‌ترین چالش موجود عدم شناخت درست ما از این حوزه و نبود تعریف درست و مناسبی از آن است.

پورعابدی افزود: متأسفانه این حوزه را متناسب با کسب و کارها و فنآوری‌هایی که به‌دست آورده‌ایم تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که حوزه‌ی تجاری‌سازی از پیچیدگی بسیاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: چنانچه از مرحله ایده تا محصول را 100 در صد در نظر بگیریم همه‌ی مباحث مربوط به پژوهش و فناوری و مسائل این‌چنینی تنها 10 تا 15 درصد پیچیدگی و منابع کار را به خود اختصاص می‌دهد و این تجاری‌سازی است که بیشترین پیچیدگی و منابع را به خود اختصاص می‌دهد و بیشترین ریسک کار نیز در این قسمت است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۰۴
مهدی اشرفی وند


بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی، در سال 93 بیش از 45 میلیون و 363 هزار کیلو کالا از گمرک جنوب کشور صادر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ارزش دلاری کالاهای صادر شده سال گذشته از 5 بندر اصلی جنوب کشور بیش از 97 میلیون و 800 هزار دلار بود که حدود 97 درصد از این مبلغ از طریق منطقه ویژه اقتصادی عسلویه صادر شد.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مقام اول در صادرات جنوب کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش ریالی صادرات از این منطقه ویژه اقتصادی کشور بیش از 2 هزار و 453 میلیارد بوده و از لحاظ ارزش دلاری مبلغی بالغ بر 95 میلیون دلار روی کالاهای صادر شده از این گمرک کشور ارزش گذاری شده است.

گفتنی است  عمده کالاهای صادر شده از این گمرک بیشتر صادرات نفتی و نفت خام بود که از طریق این مرز کشور به کشورهای دیگر صادر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۶
مهدی اشرفی وند

شکاف آماری میان دو قطب آماری کشور درباره نرخ تورم بار دیگر بالا گرفته است و فاصله دو نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی در فروردین‌ماه به 1.5 درصد رسیده است.

در حالی که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از نرخ تورم در مناطق شهری از نزول این شاخص خبر داده و نرخ تورم میانگین و نقطه‌به‌نقطه را به ترتیب 14.5 و 14 درصد اعلام کرده است، گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های یادشده در فروردین‌ماه، روند متفاوتی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش این بانک، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه شهری در ادامه روند صعودی سه‌ماه پایانی سال 93، در فروردین‌ماه به 16.5 درصد رسیده است که بالاترین رقم برای این شاخص از خرداد پارسال است. بانک مرکزی شاخص تورم میانگین را البته همچنان نزولی، ولی یک‌درصد بالاتر از نرخ اعلامی مرکز آمار ارزیابی کرده است: 15.5 درصد.

بررسی روند تغییرات شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه دو قطب آماری کشور نشان می‌دهد که فاصله میان نرخ‌های اعلامی در فروردین‌ماه 94 به بالاترین میزان در دست‌کم 18 ماه گذشته رسیده است.

البته بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه 1.3درصد اعلام شده که با نرخ اعلام مرکزی آمار (1.2 درصد) تفاوت چندانی ندارد.

جدول: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و میانگین در دو روایت- 12 ماهه منتهی به فروردین 94 (درصد)

ماه

میانگین مرکز آمار

نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار

میانگین بانک‌مرکزی

نقطه‌به‌نقطه بانک‌مرکزی

93/2

28.4

17.2

30.3

16.6

93/3

26.2

14.7

27.7

14.6

93/4

24.2

14.8

25.3

14.6

93/5

22.3

14.7

23.2

14.7

93/6

20.6

14.2

21.1

14.4

93/7

19.1

14.2

19.4

14.6

93/8

17.8

13.2

18.2

15.1

93/9

16.8

14.9

17.2

16.7

93/10

15.8

14.4

16.3

15.7

93/11

15.2

14.4

15.8

16.2

93/12

14.8

14.2

15.6

16.2

94/1

14.5

14

15.5

16.5

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۳۸
مهدی اشرفی وند

بانک مرکزی با انتشار گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نرخ تورم را در فروردین ماه سال جاری ۱۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۱۶.۵ درصد اعلام کرد.

 روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل اعلام کرد:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه 1394 به عدد 219.6 رسید که نسبت به ماه قبل1.3درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16.5 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌‌ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1393 معادل15.5 درصد می‌باشد.

مرکز آمار ایران نیز به تازگی اعلام کرده است: نرخ تورم شهری در فروردین ماه سال 94 به 14.5 درصد رسید که در مقایسه با اسفند سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافته است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۳:۳۲
مهدی اشرفی وند

 بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد در اسفندماه سال گذشته شاخص بهای تولیدکننده رشد یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ١٣٩٣ به عدد ۲۰۸.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت. این شاخص در بهمن ماه ١٣٩٣، برابر۰.۸ درصد کاهش نشان داده بود. شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص مذکور، در سال ١٣٩٣ نسبت به متوسط سال ١٣٩٢ برابر۱۴.۸ درصد افزایش نشان داد.

بانک مرکزی شاخص کل تولیدکننده را شامل دو گروه اصلی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت)، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی) و در بخش گروه اختصاصی شامل (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت (صنعت) و خدمات) را اعلام کرده است.

در حالی که این شاخص در گروه های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۳.۳ درصد، هتل و رستوران ۳.۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۱ درصد، آموزش ۰.۱ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۶ درصد و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۳.۳ درصد رشد داشته اما در بخش ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل(بهمن ماه) ۱.۱ درصد کاهش نشان می دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۴ ، ۰۹:۳۴
مهدی اشرفی وند
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که روز گذشته منتشر شد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ را یک تریلیون و ۳۳۴ میلیارد دلار اعلام کرد.

تولید ناخالص داخلی ایران در این سال نسبت به سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان و با وجود تحریم ها توانسته است جایگاه خود به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را حفظ کند. ایران که در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۸ بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار داشت در سال ۲۰۱۴ نیز توانسته این جایگاه را حفظ کند.

در این سال برای نخستین بار چین توانسته آمریکا را به عنوان بزرگترین اقتصاد بزرگ دنیا کنار بزند و در جایگاه نخست دنیا از این نظر قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی چین بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۷ تریلیون و ۶۱۷ میلیارد دلار بوده است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۷ تریلیون و ۴۱۸ میلیارد دلاری در جایگاه دوم و هند با ۷ تریلیون و ۳۷۴ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته اند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۴۵
مهدی اشرفی وند

روابط ایران و عربستان مدتی است که با تنش هایی همراه بوده تا جایی که می توان آثار آن را از بازی های جام باشگاه های آسیا گرفته تا خیابان های اطراف سفارت عربستان سعودی در تهران مشاهده کرد. روابط تجاری دو کشور نیز طی بیش از یک دهه اخیر با فراز و نشیب های قابل توجهی همراه بوده به طوری که ارزش واردات ایران از عربستان که در سال ۱۳۸۵ به مرز ۶۰۰ میلیون دلار نزدیک شده بود اکنون تا کمی بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال پایین آمده است. صادرات ایران به عربستان هم نوسان زیادی داشته به طوری که برخی  سال ها میزان صادرات از واردات پیشی گرفته و در برخی از سال های نیز واردات ایران از عربستان بیشتر از میزان صادرات به این کشور بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۴ ، ۱۰:۳۰
مهدی اشرفی وند

یکی از مهمترین دغدغه های اصلی کارشناسان، سیاستگذاران و مردم را می توان رشد قیمت ها و یا همان تورم دانست. تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوان برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلبوبی چون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان شاغلین با درآمد ثابت، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق برنامه ریزی و کاهش سرمایه‌گذاری و حتی رشد اقتصاد را دارد.

1-اهمیت شاخص نرخ تورم

نرخ تورم، یکی از شاخصهای کلان اقتصادی محسوب می‌شود واز اینرو برای کشورها حائز اهمیت فراوان است. این شاخص تاثیر مستقیمی بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. بدین معنی که افزایش نرخ تورم موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بین مردم، تضعیف اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شود. همچنین باید افزود، عدم دستاوردهای مناسب نسبت به مهار نرخ تورم، محدود سازی شرایط سرمایه‌گذاری، گسترش عدم‌اطمینان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی را در بر دارد. از اینرو مهار نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و سیاست‌گذاران محسوب می‌شود و مهار آن نیز یکی از نمادهای مهم در جهت معرفی توانمندی دولت‌ها و نخبگان سیاسی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۱۴
مهدی اشرفی وند

 

اکونومیست بر مبنای نظرات علمی، اسامی پرنفوذ‌ترین اقتصاددانان جهان را معرفی کرد. افراد منتخب از میان یک لیست 450 نفره از اقتصاددانانی که عمدتا نویسنده کتاب، برنده جایزه نوبل و استاد اقتصاد هستند، اعلام شده‌اند.

خانم ژانت یلن، رئیس فدرال رزرو به‌عنوان پر نفوذ‌ترین اقتصاددان دنیا شناخته شده است؛ ولی در لیست اکونومیست روسای بانک‌های مرکزی به دلیل دسترسی به مناصب قدرت از فهرست اعلامی حذف شده‌اند. پل کروگمن، رابرت شیلر، ژوزف استیگلیتز، توماس پیکتی و لری سامرز از معروف‌ترین افراد در لیست پرنفوذ‌ترین اقتصاددانان جهان هستند.
دنیای اقتصاد: اکونومیست در سال 2014 در یک اقدام مبتکرانه اسامی اقتصاددانان پرنفوذ جهان که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند، منتشر کرد. با استفاده از وب سایت «ریپک» نام 450 نفر از اقتصاددانان که بیشتر آنان استاد دانشگاه، نویسنده کتاب، برنده جایزه نوبل و... هستند، جمع‌آوری شده است. موسسه دیگری به نام «آپینیونز» میزان نفوذ این افراد را در رسانه‌ها تعیین می‌کند. روسای بانک جهانی به دلیل دسترسی به منصب قدرتمندانه در این لیست حذف شده‌اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۴:۵۶
مهدی اشرفی وند

کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۱۷
مهدی اشرفی وند
 نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 93 نیز 14.2 درصد شد.
نرخ تورم ماهانه هم در این ماه 0.6 درصد محاسبه شده است .
 
نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر نرخ تورم بهمن در مقایسه با اسفند است.
 
این مرکز ماه گذشته نیز نرخ تورم مناطق شهری در دوازده ماه منتهی به بهمن را 15 و دو دهم درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن 93 را هم 14 و 4 دهم درصد اعلام کرده بود .
 
نرخ تورم ماهانه در بهمن هم صفر بود که به معنای نبود تغییر در نرخ تورم بهمن در مقایسه با دی است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۱۶
مهدی اشرفی وند

محیط کسب‌و‌کار همچون قطب‌نمای سرمایه‌گذاران است که تعیین می‌کند سرمایه‌ها باید به چه نقاطی وارد یا از چه نقاطی خارج شوند. در آخرین گزارش محیط کسب‌و‌کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، 146 کشور در 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده‌اند. 
شهرزاد کاظمی: نشریه فوربس که سالانه رده‌بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار را منتشر می‌کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی‌است که ایران در جایگاه 132 قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال 2015 اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب‌و‌کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان 189 کشور مورد بررسی جایگاه 130 را به خود اختصاص داده است.


برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می‌کند. دانمارک که از سال 2010 در بین 25 کشور برتر قرار دارد در این رده‌بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده‌بندی نام 146 کشور بر اساس 11 شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می‌خورد. شاخص‌هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات‌ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می‌شوند که حداقل برای 8 شاخص معرفی شده، داده‌های لازم موجود باشد. برای رده‌بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است. 
بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین 146 کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می‌شود نیز سنگاپور، هنگ‌کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می‌دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۷
مهدی اشرفی وند

 

بیکاری به عنوان یک معضل در حال حاضر گریبانگیر مناطقی از قاره آسیا، اروپا و آفریقا است به نحوی که نرخ بیکاری در یونان به ۲۷.۲ درصد و در اسپانیا به ۲۴.۵ درصد رسیده است.

 بررسی جدیدترین وضعیت نرخ بیکاری در برخی کشورهای منطقه آسیا، اروپا و آمریکا نشان می دهد وضعیت بازار کار در برخی مناطق آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن با ۳.۵ درصد، هنگ کنگ ۳.۳ درصد، مالزی ۲.۷ درصد، سنگاپور ۲ درصد، کره جنوبی ۳.۱ درصد و تایلند ۰.۸ درصد به مراتب از قاره اروپا بهتر است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، براساس آخرین اعلام، نرخ بیکاری در منطقه یورو ۱۱.۵ درصد، یونان ۲۵.۷ درصد و اسپانیا ۲۴ درصد است. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا ۵.۸ درصد، چین ۴.۱ درصد، بریتانیا ۶ درصد، اتریش ۵.۱ درصد، بلژیک ۸.۶ درصد و در کشور آلمان ۶.۶ درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، بیکاری در آفریقای جنوبی ۲۵.۴ درصد و در ترکیه ۱۰.۵ درصد است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۰
مهدی اشرفی وند

آندره دامون
نویسنده «ورلد سوسیالیست وبسایت»
وزارت تجارت ایالات متحده اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آمریکا، از مهم‌ترین شاخص‌‌های اقتصادی، در سه ماه چهارم سال 2014 تنها 2/ 2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که برآوردها قبلا رشد 6/ 2 درصدی را نشان می‌داد. این خبر پس از خبر وزارت کار از راه رسید که می‌گفت قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژانویه 7/ 0 درصد افت داشته‌اند. افت 1/ 0درصدی قیمت‌ها در یک سال منتهی به پایان ژانویه نخستین تورم معکوس ثبت شده از اکتبر 2009 است.

این ارقام ادعاهای مقام‌های رسمی را مبنی بر اینکه ایالات متحده به لحاظ اقتصادی در سلامت و متفاوت با بقیه جهان که از رکود و تورم معکوس رنج می‌برد، است زیر سوال می‌برد. در واقع، رشد اقتصادی ایالات متحده که با فقرزدگی طبقه کارگر پس از بحران مالی ممکن شده هنوز بسیار پایین‌تر از میانگین‌های تاریخی است.
سه‌شنبه گذشته، «استاندارد اند پورز» اعلام کرد شاخص «کیس-شیلر» نشان می‌دهد قیمت‌های مسکن در یک سال گذشته تنها 6/ 4 درصد رشد داشته است که آهسته‌ترین روند رشد بهای مسکن از سال 2011 است. دیوید بلیتزر، رئیس کمیته شاخص S&P Dow Jones به لس‌آنجلس تایمز گفته است: «احیای بخش مسکن در حال کمرنگ شدن است. پیش از رکود، هر زمان که تعداد خانه‌های نوساز در حد فعلی بود، ما در رکود بودیم.»
ضمنا تعداد افرادی که برای خود پرونده بیکاری تشکیل می‌دهند تا از تسهیلات بیمه بیکاری بهره‌مند شوند، در مقایسه با هفته پیش از آن با 31 هزار نفر افزایش به 313 هزار نفر رسید که بزرگ‌ترین رشد از دسامبر 2013 بود. این به معنای اخراج عمومی و تعطیلی کسب‌و‌کارها دربرخی بخش‌ها است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۱۳
مهدی اشرفی وند

رتبه و جایگاه 500شرکت برتر و بزرگ ایران، دیروز در هفدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 و با احتساب حجم فروش مشخص شد.


10 شرکت اول رتبه‌بندی سال 1393 براساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ) و شرکت ایران خودرو (هلدینگ) است. 

در این همایش که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید شد.  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اسامی شرکت‌های برتر امسال، گفت: شرکت‌ پالایش نفت بندر عباس، رتبه‌ اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش کسب کرد و این در حالی است که این شرکت سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب‌بیگی در همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: حجم فروش صد شرکت اول بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، بیش از 49 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. به گفته وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51  میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد داشته است. وی افزود: از نظر بالاترین میزان ارزش افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۳۹
مهدی اشرفی وند

 

  • 361 درصد؛ افزایش‌بدهی بانک‌های غیردولتی
  • 93 هزارمیلیاردتومان؛ مطالبات معوق بانکی
  • 644 دلار؛ یارانه هر فرد در 4سال و 3ماه
  • 20 درصد؛ افزایش قیمت بلیت اتوبوس
  • 52 درصد؛ رشد درآمد مالیاتی در سال 93
  • 60درصد؛ پیش‌بینی کاهش درآمدنفتی در2015
  • 660هزار تومان؛ حقوق ماهیانه شهردار تهران
  • 10هزار میلیارد تومان؛ کسری بودجه 9ماهه
  • 8.5درصد؛ سهم‌ایران از کل ذخایر ارزی درمنطقه
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۱۲
مهدی اشرفی وند

 

کل هزینه خرید و فروش ملک در ایران معادل 9 درصد قیمت همان ملک برآورد شده که بر اساس آن ایران از این نظر بین 138 کشور در رتبه 84 قرار گرفته است.

آمارهای منتشر شده از سوی موسسه بین المللی گلوبال پراپرتی نشان می دهد هزینه های خرید و فروش ملک در ایران کمتر از 83 کشور دنیاست.

کل هزینه های خرید و فروش ملک در ایران معادل 9 درصد قیمت آن ملک است. ایران از این نظر بین 138 کشور و به همراه کشورهای سنت مارین و آروبا در رتبه 84 قرار گرفته است.

هزینه خرید و فروش ملک در ایران کمتر از کشورهایی مثل روسیه، فرانسه، ژاپن، آلمان، هند و بیشتر از کشورهایی مثل ترکیه، انگلیس، چین، امارات و بحرین است.

در سطح جهان، بالاترین هزینه نقل و انتقال ملک مربوط به گرانادا هست به طوری که خرید و فروش ملک در این کشور معادل 37.5 درصد قیمت آن ملک هزینه در بردارد. هنگ کنگ با هزینه 34.11 درصدی و برمودا با هزینه 31 درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۳۲
مهدی اشرفی وند